Contact us: 02 640 1410-1, 095 502 1892 info@studyinter.com

Swiss Summer Courses
April / June / July / August 2016
เรียนซัมเมอร์คอร์ส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หลักสูตรระยะสั้น – ระยะยาว
เปิดรับสมัครเดือนเมษายน / มิถุนายน / กรกฎาคม / สิงหาคม 2559
Swiss_Banner_Inside

:: ศึกษาต่อระยะสั้นประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland) ::Flag-map_of_Switzerland.svg

ศึกษาต่อระยะสั้นประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland)

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั้นค่อนข้างมีระบบการศึกษาที่มีคุณภาพสูง และหลายๆ โรงเรียนสามารถรองรับนักเรียน นักศึกษาต่างชาติจากทั่วโลก โรงเรียนจะมีหลักสูตรหลากหลายภาษาที่สามารถรองรับนักเรียนไม่ว่าจะเป็น ภาษาอังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส อิตาเลียน และโรมานซ์. นักเรียนที่มาเรียนต่อประเทศสวิตเซอร์แลนด์จะสามารถเรียนรู้ได้ถึงสองภาษา จะเลือกเรียนภาษาเยอรมัน หรือภาษาฝรั่งเศส ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับรัฐและเมืองที่นักเรียนสมัครไปศึกษาต่อ

เมืองที่ใช้ภาษาเยอรมันและฝรั่งเศส ได้แก่ Bern (เบริ์น), Sion (ซียง) และ Geneva (เจนีวา)
เมืองที่ใช้ภาษาเยอรมัน ได้แก่ Zurich (ซูริก), Basel (บาเซิล), St. Gallen (ซังท์กาลเลิน), Schwyz (ชวีซ), Schaffhausen (ชาฟฟ์เฮาเซิน), Lucerne (ลูเซิร์น), Glarus (กลารุส)
เมืองที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส ได้แก่  Lausanne (โลซาน), Neuchâtel (เนอชาแตล), Fribourg (ฟรีบูร์ก)

สำหรับโปรแกรม Summer Course Switzerland เดือนเมษายน, มิถุนายน, กรกฎาคม และสิงหาคม
นักเรียนจะได้เข้าไปศึกษาในโรงเรียนร่วมกับนักเรียนสวิตเซอร์แลนด์และนักเรียนต่างชาติคนอื่นๆ
ซึ่งเปิดรับเฉพาะนักเรียนที่มีอายุระหว่าง  12 – 16 ปีเท่านั้น สามารถสมัครเรียนได้ตั้งแต่ 2 สัปดาห์ – 4 สัปดาห์ และนักเรียนจะได้พักแบบ boarding school และทำกิจกรรมรวมกับทางโรงเรียนตลอดหลักสูตร.

สนใจสมัครเรียนต่อระยะสั้น ติดต่อเจ้าหน้าที่ IEP
โทร : 02 640 1410-1 , 09 502 1892 | E-mail : info@studyinter.com
 LINEIcon Line ID: iepstudyabroad

ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland)Switzerlandiepstudyinter

ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland)

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland) มีเมืองหลวงคือ เบิร์น (Bern) เป็นเมืองมรดกโลก UNESCO
นั้นตั้งอยู่ตอนกลางของทวีปยุโรป ซึ่งถูกล้อมรอบไปด้วยเทือกเขาแอลป์ สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกไปทะเล ตอนเหนือนั้นติดกับสาธารณรัฐเยอรมนี ส่วนทางตะวันออกติดกับลิคเตนสไตน์และออสเตรีย ตอนใต้ติดกับอิตาลี และตะวันตกติดกับฝรั่งเศส ผู้คนส่วนใหญ่จะใช้ภาษาเยอรมัน ฝรั่งเศส และอิตาลีในการสื่อสาร สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไปตามระดับความสูงของพื้นที่ ฤดูหนาวจะมีอากาศหนาว มีทั้งฝนและหิมะ ส่วนฤดูร้อนจะอบอุ่นและมีแดด แต่ยังคงเย็นชื้นและมีฝนตกบ้าง

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั้นยังขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่น่าท่องเที่ยวมากในตอนกลางของทวีปยุโรป ด้วยความที่มีความเป็นธรรมชาติอยู่ลอมรอบทั้งสภาพอากาศบริสุทธิ์ ภูเขา ทะเลสาบ สถาปัตยกรรมที่สวยงาม เมืองที่มีความเงียบสงบและปลอดภัย ผู้คนส่วนใหญ่จึงใช้ชีวิตอยู่อย่างเรียบง่าย แม้ว่าจะมีค่าครองชีพที่สูง นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็ยังอยากจะมาสัมผัสบรรยากาศของความงาม ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งกิจกรรมที่โดดเด่นของที่นี้ก็คือการเล่น สกีบนภูเขาที่สวยงามของสวิตเซอร์แลนด์ และของฝากขึ้นชื่ออย่างช็อกโกแลต.

โครงการเรียนต่อระยะสั้นที่ สวิตเซอร์แลนด์ เมษายน 2559
โปรแกรมเรียนช่วง 
Summer April 2016 @ Switzerland
ระยะเวลาโครงการ
: 2 สัปดาห์ , 3 สัปดาห์ และ 4 สัปดาห์
เปิดรับสมัครอายุ 
: ระหว่าง 12 – 16 ปี และกำลังศึกษาอยู่ ณ ปัจจุบัน
น้องๆ จะได้เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนประจำ และเรียนรวมกับเพื่อนรวมชั้นเรียน
ชาวสวิตและนักเรียนต่างชาติคนอื่นๆ พร้อมกิจกรรมสนุกๆ ที่จะทำให้ได้
เรียนรู้ประสบการณ์มากคุณค่าในโรงเรียนประจำครั้งนี้

1. Brillantmont International School @ Lausanne

Brillantmont International School logo

โรงเรียนได้ก่อตั้งเมื่อปี 1882 โรงเรียนมีขนาดไม่ใหญ่ ทำให้รับประกันได้ว่า นักเรียนจะได้รับการดูแลจากอาจารย์อย่างใกล้ชิด
ไม่ต่างกับสมาชิกในครอบครัว
เปิดสอนหลักสูตร IGCSE, AS, A Level, American High School Diploma
และหลักสูตรเตรียมความพร้อม SAT Preparation 
เพื่อไปศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในประเทศอื่นๆ.

สถานที่ตั้ง : เมืองโลซาน (ภาษาราชการภาษาฝรั่งเศส)
ระยะเวลา : ระหว่าง 4 – 30 เมษายน

สมัครเรียนแบบ 2 สัปดาห์ :  4,000 CHF  ประมาณ 148,000 บาท
สมัครเรียนแบบ 3 สัปดาห์ :  6,000 CHF  ประมาณ 222,000 บาท
สมัครเรียนแบบ 4 สัปดาห์ 
: 8,000 CHF  ประมาณ 296,000 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม : ค่าเล่าเรียนและค่าที่พัก (Boarding School) ตลอดหลักสูตร, ค่ากิจกรรม, รถรับ – ส่งจากสนามบิน,
ค่าซักเสื้อผ้า
ค่าใช้จ่ายยังไม่รวม
: ค่าธรรมเนียมวีซ่า, ค่าแปลเอกสารการยื่นขอวีซ่า, ค่าประกันการเดินทาง, ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ,

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกจากในรายการ.  (โดยประมาณ 70,000 – 80,000 บาท)

เยี่ยมชมโรงเรียน : Brillantmont International School
*รับจำนวนจำกัด
LINE

2. Institut Auf Dem Rosenberg @ St. Gallen
Institut Auf Dem Rosenberg logo

โรงเรียนประจำตั้งอยู่ที่เมือง  St. Gallen มีนักเรียนประมาณ 300 คน และ 40 เชื้อชาติ
โรงเรียนมีงานประเพณี Rosenberg Ball 
ซึ่งเป็นงานประจำปีของทางโรงเรียน ซึ่งงานนี้ผู้ปกครองและศิษย์เก่ามักจะ
เดินทางกลับมาเยี่ยมเยือนโรงเรียนเป็นประจำของทุกปี

เปิดสอนหลักสูตร German Abitur, IGCSE, GCE, A Level, High School Diploma, Italian Maturity Exam,
Preparation For Swiss Matura.

สถานที่ตั้ง : เมืองซังกัลป์แลน (ภาษาราชการภาษาเยอรมัน)
ระยะเวลา : ระหว่าง 11 – 30 เมษายน

สมัครเรียนแบบ 2 สัปดาห์ :  2,500 CHF  ประมาณ 92,500 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม : ค่าเล่าเรียนและค่าที่พัก (Boarding School) ตลอดหลักสูตร, ค่ากิจกรรม, รถรับ – ส่งจากสนามบิน,
ค่าซักเสื้อผ้า 15 ชิ้น
ค่าใช้จ่ายยังไม่รวม
: ค่าธรรมเนียมวีซ่า, ค่าแปลเอกสารการยื่นขอวีซ่า, ค่าประกันการเดินทาง, ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ,

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกจากในรายการ. (โดยประมาณ 70,000 – 80,000 บาท)

เยี่ยมชมโรงเรียน : Institut Auf Dem Rosenberg
*รับจำนวนจำกัด

LINE

3. Lyceum Alpinum Zuoz @ St.Moritz
Lyceum Alpinum Zuoz logo

โรงเรียนนานาชาติประจำและไป – กลับ มีประวัติยาวนานกว่า 100 ปี ตั้งอยู่ที่เมือง  St.Moritz เขต Engadin
มีบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่ดี
อากาศดี และมีความปลอดภัย โรงเรียนมีนักเรียนจากนานาชาติกว่า 300 คน
และประมาณ 34 เชื้อชาติจากทั่วโลก

เปิดสอนหลักสูตร Swiss Matura (Taught in Germa), German Abitur, and International Baccalaureate (IB)

สถานที่ตั้ง : เมืองเซนต์ มอริตส์ (ภาษาราชการภาษาเยอรมัน)
ระยะเวลา : ระหว่าง 4 – 30 เมษายน

สมัครเรียนแบบ 4 สัปดาห์ :  8,100 CHF  ประมาณ  299,700 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม : ค่าเล่าเรียนและค่าที่พัก (Boarding School) ตลอดหลักสูตร, ค่ากิจกรรม, รถรับ – ส่งจากสนามบิน,
ค่าซักเสื้อผ้า 15 ชิ้น
ค่าใช้จ่ายยังไม่รวม
: ค่าธรรมเนียมวีซ่า, ค่าแปลเอกสารการยื่นขอวีซ่า, ค่าประกันการเดินทาง, ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ,

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกจากในรายการ. (โดยประมาณ 70,000 – 80,000 บาท)

เยี่ยมชมโรงเรียน : Lyceum Alpinum Zuoz
*รับจำนวนจำกัด

LINE

4. Collège du Léman @ Geneva

Collège du Léman Logo

โรงเรียนประจำและไป – กลับ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1960 มีจำนวนนักเรียนดว่า 120 เชื้อชาติ โรงเรียนที่มีความเป็นนานาชาติสูง
ทั้งจัดสรรพื้นที่แบบเปิดโล่ง ทำให้นักเรียนที่มาสัมผัสที่นี้ได้ถึงความเป็นอิสระและรู้สึกสนุกที่จะได้มาเรียน
เปิดสอนหลักสูตร International Baccalaureate, French Baccalaureate, Swiis Blilingual Federal Maturite,
Advanced Placement Examination, IGCSE, HS Diploma.

สถานที่ตั้ง : เมืองเจนีวา (ภาษาราชการภาษาเยอรมันและฝรั่งเศส)
ระยะเวลา : ระหว่าง 11 – 30 เมษายน

สมัครเรียนแบบ 2 สัปดาห์ :  1,500 CHF  ประมาณ 55,500 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม : ค่าเล่าเรียนและค่าที่พัก (Boarding School) ตลอดหลักสูตร, ค่ากิจกรรม, รถรับ – ส่งจากสนามบิน,
ค่าซักเสื้อผ้า
ค่าใช้จ่ายยังไม่รวม
: ค่าธรรมเนียมวีซ่า, ค่าแปลเอกสารการยื่นขอวีซ่า, ค่าประกันการเดินทาง, ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ,

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกจากในรายการ. (โดยประมาณ 70,000 – 80,000 บาท)

เยี่ยมชมโรงเรียน : Collège du Léman
*รับจำนวนจำกัด

LINE

logoiepswiss

สนใจ เรียนต่อระยะสั้น ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ติดต่อเจ้าหน้าที่ IEP
ติดตามไออีพี
Line ID: iepstudyabroad

LINEIEP

Facebook IEP : www.facebook.com/iloveIEP
instagram.com/iepstudyinter/ : www.instagram.com/iepstudyinter

Study in Switzerland Thailand IEP

สมัครเรียนต่อต่างประเทศที่สวิตเซอร์แลนด์ เรียนหลักสูตรซัมเมอร์แคมป์
โปรแกรมเรียนต่อระดับมัธยมศึกษา หลักสูตรซัมเมอร์แคมป์ (Summer Programs)
หลักสูตรซัมเมอร์แคมป์ เดือนมิถุนายน / เดือนกรกฎาคม / เดือนสิงหาคม 2559

Swiss

โอกาสดีสำหรับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนนานาชาติ ที่มีอายุระหว่าง 12 – 16 ปี ที่ต้องการหาประสบการณ์
การเรียนรู้ในและนอกห้องเรียนในต่างประเทศ ช่วงปิดเทอมใหญ่
ระหว่างเดือน มิถุนายน – สิงหาคม

นักเรียนจะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ และสนุกกับคอร์สซัมเมอร์แคมป์ที่โรงเรียนประจำชั้นนำของโลกในสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งโรงเรียนจะมีคลาสเรียนและกิจกรรมที่หลากหลายในรูปแบบ ที่ให้นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้เองตามความสนใจ
อาทิ งานศิลปะ กราฟฟิกดีไซน์ การถ่ายภาพ การแสดง แต่งเพลง ขี่ม้า กอล์ฟ ปีนเขา ฮ็อกกี้ เรือใบ กระโดดร่ม ฯลฯ นอกจากนนี้น้องๆ ยังจะได้ทำความรู้จักกับนักเรียนจากทั่วโลกอีกด้วย.

โปรแกรมการเรียน Summer June / July /
August 2016 @ Switzerland

ระยะเวลาโครงการ
:
2 สัปดาห์ , 3 สัปดาห์ และ 4 สัปดาห์
อายุที่เปิดรับ
: 12 – 16 ปี และกำลังศึกษาอยู่ ณ ปัจจุบัน

โรงเรียนที่เปิดรับ จำนวน 11 โรงเรียน ได้แก่

Institut Le Rosey
ระยะเวลาโครงการ :
11th, June – 30th July, 2016
3rd – 17th July, 2016
4th – 29th July, 2016
2th – 20th August, 2016

Brillantmont International School
ระยะเวลาโครงการ :
4th, July – 15th August, 2016

Institut Auf Dem Rosenberg
ระยะเวลาโครงการ :
27th, June – 13th August, 2016

18th, July – 20th August, 2016

Collège Champittet
Updating

Lyceum Alpinum Zuoz
ระยะเวลาโครงการ:
17th – 30th July, 2016
31st, July – 13th August, 2016

Beau Soleil Collège Alpin International
ระยะเวลาโครงการ:
2nd – 16th, July, 2016
2nd – 23th, July, 2016
2nd – 31th, July, 2016

Institut Montana Zugerberg
ระยะเวลาโครงการ :
16th, July – 13thAugust, 2016

Aiglon College
ระยะเวลาโครงการ :
4th – 17th, July , 2016
4th – 24th, July , 2016
18th – 31st, July , 2016

The American School in Switzerland (TASIS)
ระยะเวลาโครงการ :
25th, June – 21th July, 2016
24th, July – 13th August, 2016

College Du Leman
ระยะเวลาโครงการ:
10th – 23th July, 2016
24th, July – 6th August, 2016
7th – 16th August, 2016

Leysin American School in Switzerland
ระยะเวลาโครงการ:
25th June – 14th July, 2016

25th June – 20th July, 2016
25th June – 10th August, 2016
23rd July – 10th August, 2016
23rd July – 16th August, 2016

สนใจ เรียนต่อระยะสั้น ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ติดต่อเจ้าหน้าที่ IEP
LINEIcon Line ID: iepstudyabroad