Contact us: 02 640 1410-1, 095 502 1892 info@studyinter.com
เรียนซัมเมอร์ต่างประเทศ Study abroad at NPTC International College (NPTC Group) UK

NPTC International College (NPTC Group), UK

ก่อตั้งเมื่อปี 1931 เปิดรับนักเรียนกว่า 30 ประเทศทั่วโลก

ได้รับการรองจาก UK Border Agency

เรียนซัมเมอร์ต่างประเทศ Study abroad at NPTC International College (NPTC Group) UK

ทำความรู้จักกับ NPTC International College, UK

ทำความรู้จักกับ NPTC International College, UK

NPTC International College  เป็นวิทยาลัยที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1931 ตั้งอยู่ที่ฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศเวลส์ (Wales) ได้รับการรับรองชื่อเสียงจาก UK Border Agency ว่ามีความโดดเด่นและมีคุณภาพด้านการสอนในทุกๆ หลักสูตร

NPTC International College ยังได้เปิดรับนักเรียนนานาชาติจากทั่วโลกถึง 30 ประเทศด้วยกัน เปิดสอนหลักสูตร A Level (อายุ 16+ ปี), International Foundation (อายุ 17+ ปี), Advance Diploma (อายุ 16+ ปี), University Accredited Higher Education (อายุ 18 ปี) เหมาะกับนักเรียนมัธยมศึกษาอายุ 16 ปีขึ้นไปที่ต้องการไปศึกษาต่อประเทศในสหราชอาณาจักรแบบระยะยาวในระดับอุดมศึกษา

NPTC International College เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจเหมาะสำหรับน้องๆ ที่ต้องการสมัครเรียนเพื่อไปต่อในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยที่มี ชื่อเสียงในประเทศอังกฤษ อาทิ Oxford University, University of Bath, The University of Birmingham, University of Bristol, Cardiff University, University of Exeter, The University of Liverpool, University of Manchester, Newcastle University, The University of Nottingham, Queen Mary University of London เป็นต้น นักเรียนสามารถเลือกเรียน วิชาเฉพาะเพื่อไปศึกษาต่อในสาขาวิชาเรียนที่สนใจ ไม่ว่าจะเป็น Fine Art, Law, Photography, Travel and Tourism, English Literature, Accounting, Drama & Theatre Studies, Engineering, Media Studies และอื่นๆ

เรียนที่ NPTC International College, UK นั้นดีอย่างไร

 • NPTC International College (NPTC Group) มีชื่อเสียงและได้รับการรองจาก UK Border Agency
 • NPTC International College ตั้งอยู่ที่ประเทศเวลส์ เป็นประเทศที่อยู่ใกล้กับประเทศอังกฤษ มีเมืองหลวงคือ Cardiff ซีงเป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และมีภูมิทัศน์ที่งดงามและน่าอยู่เป็นอย่างมากทั้งยังมีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่เก่าแก่ด้วย
 • มีหลักสูตรที่น่าสนใจให้นักเรียนได้เลือกเรียน เช่น A Level, International Foundation,
  Advance Diploma, University Accredited  Higher Education และ Intensive English (เรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม)
 • นักเรียนที่จบหลักสูตรตามที่วิทยาลัยกำหนด สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยดัง
  ที่มีชื่อเสียงของประเทศอังกฤษได้ เช่น Oxford University, University of Bath, The University of Birmingham,The University of Liverpool, University of Manchester, Queen Mary University of London และ Cardiff University ของประเทศเวลส์เอง
 • NPTC International College มีค่าใช้จ่ายต่อ 1 หลักสูตรการศึกษาน้อยกว่าที่อื่นๆ คือ ไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อปี
  (รวมค่าเล่าเรียน ที่พัก ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ)
 • ได้ประสบการณ์ที่คุ้มค่าทั้งยังได้เรียนรู้จักกับเพื่อนใหม่ๆ ภาษา วัฒนธรรม การใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนรวมกับโฮสแฟมิลี่
 • รับนักเรียนที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป และต้องมีผลสอบ IELTS
  สำหรับนักเรียนที่มีผลสอบทางภาษาไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้ นักเรียนสามารถสมัครเรียนเพื่อเตรียมสอบ IELTS ได้ก่อนที่สถาบัน Celtic English
เรียนซัมเมอร์ต่างประเทศ Study abroad at NPTC International College (NPTC Group) UK

ช่วงเปิด – ปิดภาคเรียน

สามารถสมัครเรียนก่อนเปิดภาคเรียนเดือนกันยายนของทุกปี

กรุณาโทรสอบถามเพิ่มเติมที่ 095-502-1892, 02-640-1410-1

คอร์สเรียน

คอร์สเรียนที่ NPTC International College (NPTC Group), UK เปิดสอน

Intensive English – 1 Year

เรียนภาษา 1 ปี สำหรับนักเรียนที่ต้องการเตียมตัวเข้าศึกษาต่อในโรงเรียน วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร

คุณสมบัติ

 • อายุ 16 ปีขึ้นไป
 • มีผลการเรียนพอใช้ – ระดับดี เท่ากับ Equivalent to UK Level 2
 • มีความประพฤติดี
 • มีผลสอบ IELTS 4.0  

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • English test preparation
 • Language practice workshop activity
 • Additional English language practice

 

A Levels Programme – 2 Years

คุณสมบัติ

 • รับนักเรียนอายุ 16 ปีขึ้นไป
 • มีผลการเรียนดีไม่ต่ำว่า GPA 3.0 และไม่ติดเคย 0 เท่ากับ Equivalent to UK Level 2
 • มีความประพฤติดี
 • มีพื้นฐานความรู้และประสบการณ์ในสาขาต้องการศึกษาต่อในรายวิชาเฉพาะ เช่น วิชาร้องเพลง ภาษาฝรั่งเศส สเปน
  เยอรมัน การเต้น เป็นต้น
 • มีผลสอบ IELTS 5.0
  You must also meet any specific entry requirements of the programme where applicable.

วิชาที่เปิดสอน

 • Accounting
 • Applied Business (Double Award)
 • Biology
 • Business Studies
 • Chemistry
 • Communication & Culture
 • Computing
 • Creative Writing
 • Critical Thinking
 • Dance
 • Drama & Theatre Studies
 • Economics
 • Electronics
 • Engineering
 • English Language
 • English Language & Literature
 • English Literature
 • Environmental Studies
 • Film Studies
 • Fine Art
 • French
 • Further Mathematics
 • Geography
 • Geology
 • German
 • Government & Politics
 • Graphic Communication
 • Health & Social Care
 • History
 • Human Biology
 • Information Communication
 • Technology
 • Law
 • Leisure Studies
 • Mathematics
 • Media Studies
 • Music
 • Photography
 • Physical Education
 • Physics
 • Psychology
 • Religious Studies
 • Sociology
 • Spanish
 • Textiles
 • Three Dimensional Design
 • Travel and Tourism

 

มหาวิทยาลัยที่นักเรียนสามารถสมัครเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ได้แก่

Aberystwyth University, Bangor University, University of Bath,
The University of Birmingham, University of Bristol, Brunel University,
Cardiff University, University of Exeter, The University of Kent, The University of Liverpool, Liverpool John Moores,University, University of Manchester, Newcastle University, The University of Nottingham, Oxford University, Plymouth University,
Queen Mary University of London, The University of Reading, The University of Sheffield, University of Southampton, University of Sussex and Swansea University.

 

Advanced Diploma – 2 Years

คุณสมบัติ

 • รับนักเรียนอายุ 16 ปีขึ้นไป
 • มีผลการเรียนดีไม่ต่ำว่า GPA 3.0 และไม่ติดเคย 0 เท่ากับ Equivalent to UK Level 2
 • มีความประพฤติดี
 • มีพื้นฐานความรู้และประสบการณ์ในสาขาต้องการศึกษาต่อในรายวิชาเฉพาะ เช่น วิชาร้องเพลง ภาษาฝรั่งเศส สเปน
  เยอรมัน การเต้น เป็นต้น
 • มีผลสอบ IELTS 5.0
  You must also meet any specific entry requirements of the programme where applicable.

วิชาที่เปิดสอน

 • Applied Sciences (Forensic Science)
 • Art and Design
 • Building Engineering Services
 • Business
 • Construction and Civil Engineering
 • Creative Media
 • Engineering
 • Health and Social Care
 • Hospitality
 • IT
 • Media Production
 • Music
 • Outdoor Pursuits
 •  Performing Arts
 • Public Services
 • Sport
 • Travel and Tourism

เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการมุ่งเน้นทักษะสายอาชีพโดยตรง และสามารถต่อยอดไปจนถึงระดับเรียนต่อในวิทยาลัย ปริญญาตรี และด้าน เชิงธุรกิจในอนาคต

 

International Foundation Programme –1 Year

คุณสมบัติ

 • อายุ 17 ปีขึ้นไป
  มีผลการเรียนดีไม่ต่ำว่า GPA 3.0 และไม่ติดเคย 0 เท่ากับ Equivalent to UK Level 2/3
 • มีความประพฤติดี
 • มีพื้นฐานความรู้และประสบการณ์ในสาขาต้องการศึกษาต่อในรายวิชาเฉพาะ เช่น วิชาร้องเพลง ภาษาฝรั่งเศส สเปน
  เยอรมัน การเต้น เป็นต้น
 • มีผลสอบ IELTS 5.0 หรือมากกว่า
  You must also meet any specific entry requirements of the programme where applicable.

 วิชาที่เปิดสอน

 • IT
 • Business
 • Engineering

สิ่งที่นักเรียนจะได้เรียนรวมในวิชาที่เลือกข้างต้น

 • Advanced English Language Skills
 • English for Academic Purposes
 • Study Skills
 • Cultural Awareness
 • Business, Legal and Political Environment
 • Self-Study Project.

เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการมุ่งเน้นเรียนต่อในระดับปริญญาตรีโดยเฉพาะ
นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาสามารถขอเรียนต่อในมหาวิทยาลัยต่างๆ ดังนี้

 • Welsh universities
 • University of South Wales
 • Swansea University
 • Bangor University,
 • Aberystwyth University
 • Cardiff Metropolitan University
 • University of Wales Trinity Saint David
 • Swansea University
 • Glyndŵr University

 

University Accredited Higher Education Programme – 2 – 3 Years

คุณสมบัติ

 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • มีผลการเรียนดีไม่ต่ำว่า GPA 3.0 และไม่ติดเคย 0 เท่ากับ Equivalent to UK Level 3
 • มีความประพฤติดี
 • มีพื้นฐานความรู้และประสบการณ์ในสาขาต้องการศึกษาต่อในรายวิชาเฉพาะ
 • มีผลสอบ IELTS 5.5 หรือเทียบเท่า
  You must also meet any specific entry requirements of the programme where applicable.

 

กดสมัคร : APPLY NOW
สอบถามฟรีที่ : 095-502-1892, 02-640-1410-1

e-mail : info@studyinter.com

ค่าเล่าเรียน (Tuition Fee)

ค่าเล่าเรียนของ NPTC International College (NPTC Group), UK

 • A Levels £4,950 per year (two-year programme)
 • Advanced Diplomas £4,950 per year (two-year programme)
 • International Foundation Programme £5,950 (one-year programme)
 • Intensive English Programmes £4,450 (one-year programme)
 • Higher Education Programmes £5,950 per year (two-year and three-year programmes)
  ** ชำระค่ามัดจำก่อนสมัคร £1000 deposit is required

 

*ค่าเล่าเรียนที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

กรุณาโทรสอบถามเพิ่มเติมที่ 095-502-1892, 02-640-1410-1

ที่พัก (Accommodation)

พักแบบ Homestay with Host Family Only ค่าที่พัก £125 ต่อสัปดาห์.

 • A Levels and Advanced Diplomas £125 per week
  43 weeks = £5,375 (รวม 1 ปี การศึกษา)
 • International Foundation Programme £125 per week
  43 weeks = £5,375 (รวม 1 ปี การศึกษา)
 • Intensive English Programmes £125 per week
  35 weeks = £4,375 (รวม 1 ปี การศึกษา)
 • Higher Education Programmes £125 per week
  40 weeks = £5,000 (รวม 1 ปี การศึกษา)

 

*ค่าใช้จ่ายที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

กรุณาโทรสอบถามเพิ่มเติมที่ 095-502-1892, 02-640-1410-1

 

สมัครเรียน

สำหรับนักเรียนที่สนใจเรียนต่อต่างประเทศ เรียนต่อที่สหราชอาณาจักร (Study in UK / College in UK)

กดสมัคร : APPLY NOW
สอบถามฟรีที่ : 095-502-1892, 02-640-1410-1

e-mail : info@studyinter.com

Cr. Grwp Colegau NPTC Group of Colleges