Contact us: 02 640 1410-1, 095 502 1892 info@studyinter.com

โปรดกรอกใบสมัครและจัดส่งเอกสาร

ชำระค่ามัดจำ 30,000 บาทในวันที่สมัคร
โดยโอนเงินเข้าบัญชีบริษัท IEP

  •  ธนาคารกสิกรไทย
    บัญชีออมทรัพย์
    ชื่อบัญชี บริษัท International Education Promotions
    เลขที่บัญชี 052-2-82675-8

** ส่งเอกสารหลักฐานการโอนเงินมาที่ E-mail: info@studyinter.com หรือ LINE: iepstudyabroad
** โปรดชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือก่อนวันที่ 10  มิถุนายน 2562 โดยโอนเงินเข้าบัญชีข้างต้น
หมายเหตุ: ในกรณีต้องการยกเลิกการเดินทาง เงินส่วนค่ามัดจําจะนําไปเพื่อใช้สํารองที่นั่งการจองตั๋วเครื่องบิน ค่าจัดทำวีซ่า และสมัครเรียน ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินจำนวนนี้.


ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร

บริษัท International Education Promotions (IEP)
133/14 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

*** มาสัมผัสความสนุก ความเฮฮา กับโปรแกรมเรียนต่างประเทศที่ผ่านมาได้ที่เฟสบุ๊คและไอจี IEP :
Line ID: iepstudyabroad |   www.facebook.com/iloveiep |   www.instagram.com/iepstudyinter

QR CODE IEP   

ติดต่อ เรียนซัมเมอร์ต่าง่ประเทศ