Contact us: 02 640 1410-1, 095 502 1892 info@studyinter.com
เรียนซัมเมอร์ต่างประเทศ English course at Apple Study Group (ASG) Australia

Apple Study Group (ASG), Australia

สถาบันสอนภาษาในเครือ Sydney School of Business & Technology (SSBT)

ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพจาก APCET

เรียนซัมเมอร์ต่างประเทศ English course at Apple Study Group (ASG) Australia

ทำความรู้จักกับ Apple Study Group (ASG)

ทำความรู้จักกับ Apple Study Group (ASG)

Apple Study Group (ASG), Australia เป็นสถาบันสอนภาษาในเครือ Sydney School of Business & Technology (SSBT) ASG ยังได้เข้าเป็นสมาชิกของสภาการศึกษาและการฝึกอบรมภาคเอกชนแห่งประเทศออสเตรเลีย (ACPET) และ ESOS Assurance Fund ทางสถาบันจึงถือได้ว่ามีคุณภาพด้านการสอน

ทางสถาบันได้เปิดสอนคอร์สเรียนแบบ ภาษาอังกฤษทั่วไป (General English) นอกจากนี้นักเรียนต่างชาติยังได้เรียนรู้สังคมและวัฒนธรรมจากชาวออสเตรเลียนและจากเพื่อนต่างชาติคนอื่นๆทั่วโลกที่มาเรียนที่สถาบัน ASG ทำให้นักเรียนได้สนุกกับการเรียนและกิจกรรมนอกหลักสูตรมากมาย ทั้งยังอยู่ใกล้ใจกลางนคร Sydney บนถนน George Street และสะดวกในการเดินทางที่อยู่ใกล้สถานีรถไฟ Wynyard

เรียนที่ Apple Study Group (ASG) นั้นดีอย่างไร

 • สถาบัน Apple Study Group ก่อตั้งในปี 1999 ตั้งอยู่ในใจกลางเมือง Sydney
 • เดินทางสะดวกและติดกับสถานีรถไฟ Wynyard Train Station
 • Apple Study Group เป็นสถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพจาก APCET
 • Apple Study Group สอนโดยครูที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์การสอนโดยตรง
 • Apple Study Group มีหลักสูตรการสอนภาษาที่จะช่วยให้นักเรียนได้มีความรู้การเรียนที่เพิ่มทักษะ ภาษาอังกฤษทั่วไปได้อย่างดี ช่วยให้นักเรียนได้รับประสบการณ์การใช้ชีวิตโดยตรงกับชาวออสเตรเลีย
 • Apple Study Group ภายในห้องเรียนของสถาบัน มีสิ่งอำนวยความสะดวกและสื่อการเรียนการสอนครบครัน
 • Apple Study Group มีห้องเรียนที่ตกแต่งทันสมัย ห้องครัว ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้องนั่งเล่นนักเรียนสามารถใช้อินเตอร์เน็ตและ Wi-fi ได้ฟรี
 • สถาบันตั้งอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ Opera House, Historical Rocks Area, Darling Harbour
  ใกล้โรงภาพยนตร์, ร้านอาหารนานาชาติและร้านค้าอีกมาก
 • มีนักเรียนนักศึกษาจากทั่วโลก ทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่ และได้เรียนรู้วัฒนธรรมจากเพื่อนต่างชาติ
เรียนซัมเมอร์ต่างประเทศ English course at Apple Study Group (ASG) Australia

ช่วงเปิด – ปิดคอร์สเรียน

กรุณาโทรสอบถามเพิ่มเติมที่ 095-502-1892, 02-640-1410-1

คอร์สเรียน

คอร์สเรียนที่ Apple Study Group (ASG) เปิดสอน

General English (ภาษาอังกฤษทั่วไป)
คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • นักเรียนอายุ 15 ปีขึ้นไป
 • ผู้ที่ทำงานแล้ว นักท่องเที่ยว หรือผู้ที่ต้องการเพิ่มความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

เปิดรับ: รับนักเรียนตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน
• Beginner
• Elementary
• Lower Intermediate
• Intermediate
• Upper –Intermediate

ระยะเวลาเรียน: สมัครเรียนได้ตั้งแต่ 1 – 50 สัปดาห์

คอร์ส General English (ภาษาอังกฤษทั่วไป)
เหมาะกับนักเรียนที่ต้องการจะได้เรียนรู้ภาษาทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ ฟัง พูด อ่านและเขียน
ฝึกการใช้หลักไวยากรณ์ เมื่อเรียนจบต่อคอร์ส มีการประเมินผลทุกๆ 5 สัปดาห์ ในทั้งทักษะ ฟัง พูด อ่านและ เขียน

สิ่งที่นักเรียนจะได้รับจากคอร์ส General English (GE)

 • เป็นคอร์สการสอนที่มุ่งเน้นทักษะในด้านอาชีพ นักเรียนทุกคนสามารถนำไปใช้สัมภาษณ์งานได้จริง
 • เรียนการพูดในที่ประชุมและการแสดงความคิดเห็นต่อที่สาธารณะ เน้นสอนทักษะการทำเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ
  อย่างเช่น เขียนรายงาน อีเมล์ การประชาสัมพันธ์ จดหมาย ตารางกำหนดการ
 • นอกจากนี้สถาบัน ASG ยังมีการสอนที่สอดแทรกวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวออสเตรเลียไปด้วย

จุดเด่นโปรแกรม General English (GE)

 • Improving your English communication skills
 • Entry into the Apple EAP program (English for Academic Purposes)
 • Opening doors to better employment opportunities
 • Travelling in Australia

 

English for Academic Purposes (ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนต่อ)

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • นักเรียนอายุ 18 ปีขึ้นไป


เปิดรับ:
รับนักเรียนตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน
• Intermediate 15 weeks
• Upper Intermediate 15 weeks
• Advanced 15 weeks

ระยะเวลาเรียน: สมัครเรียนได้ตั้งแต่ 1- 45 สัปดาห์
ผลสอบ: ใช้ผลสอบ IELTS 5.0 หรือเทียบเท่า, หรือ จบคอร์สการเรียนของ General English ระดับ Upper Intermediate level หรือใช้ satisfactory score on ASG placement test

คอร์ส English for Academic Purposes (ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนต่อ)
เหมาะกับนักเรียน นักศึกษาที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย การพัฒนาและฝึกเตรียมตัวการใช้ภาษา
ในระดับ Academic EAP มุ่งเน้นการเรียนรู้ที่สำคัญของทั้ง 4 ทักษะ

 • การเขียนงานวิจัย – Research (reading and note-taking)
 • การทำรายงานเชิงวิชาการ – Assignments (planning, writing and editing)
 • การรายงานหน้าชั้น – Presentations (delivery, confidence, fluency)
 • การจดบันทึกระหว่างฟังบรรยาย – Lectures (listening, note-taking)

 

สิ่งที่นักเรียนจะได้รับจากคอร์ส English for Academic Purposes (EAP)

 • การเรียนรู้ด้านการฟัง การทำรายงานในระดับอุดมศึกษา นักเรียนจะได้เรียนในชั้นเรียนที่สามารถเข้าถึงครูผู้สอนได้อย่างใกล้ชิด
 • ครูผู้สอนที่มีความรู้และประสบการณ์สอนนักเรียนต่างชาติสูง ได้เรียนรู้ภาษาทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ ฟัง พูด อ่านและเขียน
 • ฝึกการใช้หลักไวยากรณ์ เมื่อเรียนจบต่อคอร์สจะมีการประเมินผลทุกๆ 5 สัปดาห์ ทั้งทักษะ ฟัง พูด อ่านและ เขียน
 • นักเรียนที่เรียนจบภาษาหลักสูตร EAP สามารถใช้ผลการเรียนนี้นำไปยื่นเพื่อขอเข้าศึกษา ต่อในระดับวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยได้

 

จุดเด่นโปรแกรม English for Academic Purposes (EAP)

 • Research (reading and note-taking)
 • Assignments (planning, writing and editing)
 • Presentations (delivery, confidence, fluency)
 • Lectures (listening, note-taking)

 

IELTS Preparation Course (คอร์สสำหรับเตรียมตัวสอบ IELTS)

ระยะเวลาเรียน: สมัครเรียนได้ตั้งแต่ 1- 24 สัปดาห์

 

กดสมัคร : APPLY NOW
สอบถามฟรีที่ : 095-502-1892, 02-640-1410-1

e-mail : info@studyinter.com

ค่าเล่าเรียน (Tuition Fee)

ค่าเล่าเรียน (Tuition Fee)

General English

 • เรียน 4 สัปดาห์: 34,800 บาท
 • เรียน 8 สัปดาห์: 69,600 บาท
 • เรียน 24 สัปดาห์: 208,800 บาท

 

English for Academic Purposes

To be advised

 

IELTS Preparation Course

To be advised

 

* ค่าเล่าเรียนที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

กรุณาโทรสอบถามเพิ่มเติมที่ 095-502-1892, 02-640-1410-1

ที่พัก (Accommodation)

 • บริการช่วยจัดหาที่พักให้กับนักเรียน แบบ Homestay และอื่นๆ
 • บริการจัดหารถ รับ-ส่ง จากสนามบินออสเตรเลีย

กรุณาโทรสอบถามเพิ่มเติมที่ 095-502-1892, 02-640-1410-1

สมัครเรียน

สำหรับนักเรียนที่สนใจเรียนภาษาอังกฤษที่ต่างประเทศ เรียนภาษาอังกฤษที่ออสเตรเลีย

กดสมัคร : APPLY NOW
สอบถามฟรีที่ : 095-502-1892, 02-640-1410-1

e-mail : info@studyinter.com

Cr. appleStudygroup