” USA High School Student ”
 หลักสูตรเรียนต่อมัธยมศึกษาระยะยาว กับไฮสคูลกว่า 38 รัฐ
สำหรับน้องๆ อายุ 15 ปีขึ้นไป
เลือกเมืองและรัฐที่ต้องการไปศึกษาต่อได้
#ค่าใช้จ่ายพอๆ กับทุนแลกเปลี่ยน ข้อดี# เลือกรัฐเมืองได้
#ย้ายข้ามรัฐได้ #โฮสมีความปลอดภัยใส่ใจนักเรียนดีมาก

IEPHighSchoolBanner

โปรแกรมการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

USA_SchoolMAP

เหมาะสำหรับนักเรียนอายุ 15 – 17 ปี และนักเรียนที่เคยเดินทางไปแลกเปลี่ยนต่อต่างประเทศ ที่ต้องการศึกษาต่อเนื่องในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่โรงเรียนเอกชน และมีความสนใจสมัครเรียนต่อในระดับวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยต่างประเทศ.
หมายเหตุ: นักเรียนต่างชาติไม่สามารถเข้าเรียนต่อในโรงเรียนภาครัฐบาลได้ นอกจากสมัครเรียนผ่านโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนเป็นระยะเวลา 1 ปีเท่านั้น

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – เดือนเมษายน ของทุกปี

ข้อดีของการไปศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกา

 1. นักเรียนจะได้ใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง (ภาษาอังกฤษแบบสากล) ในชีวิตประจำวัน
 2. โรงเรียนมีหลากหลายวิชาเลือกให้นักเรียนได้ลงเรียนตามความสนใจและความถนัดความสามารถ
 3. นักเรียนมีโอกาสยื่นสมัครเข้าศึกษาต่อวิทยาลัย หรือ มหาวิทยาลัยชื่อดังได้ทั่วโลก
 4. ประเทศสหรัฐอมริกา มีโรงเรียนเอกชนที่มีคุณภาพด้านการศึกษาอยู่หลายแห่ง และมีโรงเรียนที่รองรับนักเรียนนานาชาติอยู่หลายรัฐ ให้นักเรียนสมัครเข้าได้ตามความเหมะสมและความสนใจ
 5. ค่าใช้จ่ายสำหรับโรงเรียนเอกชนมีตั้งแต่ 7 แสน – 1 ล้านขึ้นไป ต่อ 1 เทอมการศึกษา ขึ้นอยู่เมืองรัฐและขนาดโรงเรียนที่นักเรียนต้องการ
 6. โรงเรียนมีให้เลือกที่พักทั้งแบบ Homestay และแบบ Boarding School การเดินทางสะดวกและโฮมสเตย์ที่คัดเลือกมาเป็นอย่างดีและมีความปลอดภัยสำหรับนักเรียนต่างชาติทุกคน
 7. ประเทศอเมริกามีสถานที่สวยงามมากมายที่น่าท่องเที่ยวและมีชื่อเสียงดังหลายแห่งระดับโลก

USA High School

โปรแกรมเรียนต่อประเทศอเมริกาหลักสูตรระยะยาว

 • มีโรงเรียนเอกชนกว่า 38 รัฐ ใน USA ให้เลือกสมัครเรียนต่อ
 • มีโรงเรียนที่ค่าใช้จ่ายถูกสุด – แพงสุดให้ได้เลือก (ขึ้นอยู่กับรัฐและเมืองที่จะไปอยู่)
 • มีโรงเรียนแบบ Boarding School และพักแบบ Homestay
 • วีซ่าประเภท F-1 สำหรับนักเรียนต่างชาติ โอกาสได้วีซ่า ผ่านมากกว่า 90%
 • นักเรียนสามารถขอย้ายโรงเรียนไปยังรัฐอื่นๆได้ เมื่อจบภาคเรียนแรกหรือจบ 1 ปีการศึกษา
 • นักเรียนไม่จำเป็นต้องเก่งภาษาอังกฤษ โรงเรียนมีตัวเลือกคลาสแบบ ESL ให้นักเรียนต่างชาติทุกคน
 • นักเรียนจะได้เรียนร่วมชั้นกับนักเรียนท้องถิ่นและนักเรียนต่างชาติคนอื่นๆ
 • นักเรียนจะได้สนุกและผ่อนคลายกับกิจกรรมทัศนศึกษาต่างสถานที่ไปพร้อมกับเพื่อนๆ ที่โรงเรียน
 • นักเรียนที่ใกล้จบเกรด 12 สามารถเตรียมความพร้อม เพื่อขอสมัครเรียนต่อในหลักสูตร College in USA ได้โดยจะมีครูและเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษา
 • จบหลักสูตรการเรียนที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก

ตัวอย่างรายชื่่อโรงเรียนมัธยมศึกษาอเมริกาที่น่าสนใจ

Edmonds Community College (WA) 
Edmonds communIty college
เป็นวิทยาลัยขนาดใหญ่รัฐ Washington
นักเรียนไม่ต้องสอบสัมภาษณ์, มีคลาส ESL,
ภาษาอังกฤษรับระดับพื้นฐาน,
รองรับนักเรียนที่เรียนเกรด 12.
Fairmont Preparatory Academy (CA)
Fairmont Preparatory Academy
เป็นโรงเรียนชั้นนำขนาดกลางรัฐ California
มีคลาส ESL, เดินทางไป LA สะดวกรัฐที่มีสถานที่
ท่องเที่ยวชื่อดังอย่าง Hollywood.
Camden Catholic High School (NJ)
Camden Catholic High School
เป็นโรงเรียนชั้นนำขนาดกลางรัฐ New Jersey
ใกล้ฟิลาเดลเฟีย นักเรียนจบมาอย่างมีคุณภาพ
มีคลาส ESL,
มีการสัมภาษณ์ก่อนเข้าศึกษาต่อ.
Darlington School (GA)
Darlington School 
เป็นโรงเรียน Boarding school มีขนาด
กลางรัฐ Georgia มีหลักสูตรการเรียนแบบ AP หลาย
วิชาอาทิ History, Fine Arts, Mathematics, Science.

 • หลักสูตรการเรียนต่อระยะยาว เปิดรับนักเรียนไทยทุกปี
 • ค่าใช้จ่ายต่อ 1 เทอมการศึกษารวม: ค่าสมัครเรียนและเล่าเรียน, ค่าที่พัก, ค่าอาหารทุกมื้อ, ค่ารถรับส่งไป – กลับโรงเรียน (Homestay).
 • ค่าใช้จ่ายไม่รวม: ค่าวีซ่า, ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

โปรแกรม AP คืออะไร?
โปรแกรมเรียนล่วงหน้า (AP) ในระดับสูงกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น เป็นการเรียนและมีสอบที่เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดีสามารถสอบเข้า เพื่อได้รับหน่วยกิตล่วงหน้าในการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ขณะยังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย.

ระบบการเปิด – ปิดภาคเรียนที่อเมริกา
• Fall Semester เดือนกันยายน – เดือนธันวาคม (ปิดเรียนช่วงคริสมาสต์ ปีใหม่และฤดูหนาว)
• Spring Semester เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม
• Summer Session เดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม (ปิดเรียนช่วงซัมเมอร์)

แบ่งการศึกษาออกเป็น 4 เทอม ใน 1 ปีการศึกษา
• Fall Quarter เดือนกันยายน – เดือนธันวาคม (เปิด เรียนเทอมแรก)
• Winter Quarter เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม
• Spring Quarter เดือนมีนาคม – เดือนมิถุนายน
• Summer Quarter เดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม (ปิด เรียนเทอมใหญ่)

เตรียมตัวเพื่อสมัครเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาในอเมริกาอย่างไร ?

นักเรียนควรวางแผนการสมัครเรียนไว้ล่วงหน้า 5 เดือน เป็นอย่างต่ำ เนื่องจากการสมัครเรียนต่อต่างประเทศในหลักสูตรระยะยาว จำเป็นต้องใช้เวลา ทั้งการเตรียมเอกสาร การสัมภาษณ์ (ในบางโรงเรียน) การยื่นขอวีซ่า ตรวจสุขภาพ เป็นต้น
ก่อนโรงเรียนที่ฝั่งอเมริกาจะเปิดภาคเรียนเทอมแรก คือเดือนกันยายนของทุกๆปี
นักเรียนควรยื่นใบสมัครก่อน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน

Web

คุณสมบัตินักเรียนที่สนใจศึกษาต่อประเทศอเมริกา
• มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
• มีสุภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง
• มีเกรดเฉลี่ย GPA 2.50 ขึ้นไป
• ไม่จำเป็นต้องมีผลสอบด้านภาษา (เฉพาะบางโรงเรียนเท่านั้นที่ไม่ต้องใช้)
• มีความสนใจด้านวัฒนธรรมต่างประเทศ และสนใจการเรียนรู้ประสบการณ์การใช้ชีวิตต่างแดนด้วยตนเอง
• สามารถเข้าสังคมและอยู่รวมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

Web

วิธีการสมัครและขั้นตอนเรียนต่อมัธยมประเทศอเมริกา
1. กรอกใบสมัครพร้อมแนบรูปถ่าย [กดที่ตรงนี้]
2. มีเล่มพาสปอร์ตอายุเล่มไม่น้อยกว่า 3 ปี
3. ใบเกรดเฉลี่ยผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ ณ ปัจจุบัน
4. ผลสอบด้านภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
5. ชำระค่ามัดจำสมัครเรียน 30,000 บาท ณ วันที่ยื่นใบสมัครและแนบสำเนาหน้าพาสปอร์ต
6. รอทางโรงเรียนตอบรับและเตรียมการยื่นขอวีซ่า
7. ปฐมนิเทศและพร้อมออกเดินทาง

สนใจสมัครเรียนต่อที่อเมริกาติดต่อ 
โทรศัพท์: 02640 1410-1 , 095 502 1892
Line ID: iepstudyabroad

LINEIEP

Facebook IEP : www.facebook.com/iloveIEP
instagram.com/iepstudyinter/ : www.instagram.com/iepstudyinter