STUDY IN WALES (UK)
เรียนต่อมัธยมศึกษา Year 7 – 13 

หลักสูตรประเทศอังกฤษ Myddelton College
กดอ่านต่อ …

เรียนต่อมัธยมที่ Myddelton College at North Wales (Year 7 – 13)

MyddeltoncollegeSchoolIEP

โรงเรียนมัธยมในสหราชอาณาจักร Myddelton College (North Wales) มีที่ตั้งอยูที่เมือง Denbigh ใจกลางทางตอนเหนือของประเทศเวลส์, วิทยาลัย Myddelton College คือโรงเรียนเอกชนรับทั้งชายเเละหญิง รองรับนักเรียนแบบประจำ (Boarding School) เปิดรับนักเรียนอายุระหว่าง 11-17 ปี  (Year 7 – 13).

Myddelton College (North Wales) เป็นโรงเรียนมัธยมขนาดเล็กที่มีประวัติมายาวนาน โรงเรียนมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย และการสอนที่ร่วมสมัยเปิดสอนแบบ GCSE และ A-level มีกิจกรรมหลักเลิกเรียนมากมายให้เลือก อาทิ  ขี่ม้า ว่ายน้ำ ดนตรี และการกีฬาอื่นๆ ทัศนศึกษานอกห้องเรียนในวันหยุดสุดสัปดาห์ นักเรียนมีทั้งชาว Britain และ  International Students โรงเรียนจึงมีประสบการณ์รองรับนักเรียนชาวต่างชาติเป็นอย่างดี นักเรียนต่างชาติหมดกังวล เพราะทางโรงเรียนมีบริการแบบ Guardianship Services ที่คอยช่วยเหลือดูแลนักเรียนตลอดเวลาและคอยรายงานผล เกี่ยวกับนักเรียนต่อผู้ปกครองในทุกๆเทอม บริการนี้ใช้ในกรณีที่ผู้ปกครองไม่ได้พักอาศัยอยู่ที่สหราชอาณาจักร.

การเดินทางไปยังโรงเรียนแห่งนี้นักเรียนสามารถต่อเครื่องบินมาลงสนามบิน 1. Liverpool John Lennon Airport, 2.  Birmingham International Airport and 3. Manchester Airport ได้จากเมือง London. เมื่อมาถึงสนามบินเจ้าหน้าที่ของ โรงเรียนจะมารอรับนักเรียนเพื่อไปยังที่พัก.

ที่ตั้งโรงเรียน: Myddelton College, Peakes Lane, Denbigh, North Wales. LL16 3EN
www.myddeltoncollege.com

Myddelton College at North Wales (Year 7 – 13)


MCSchool
• รับสมัครนักเรียนอายุ 11 – 17 ปี เรียนชั้น Year 7 – 13
• โรงเรียนมัธยมศึกษาสหราชอาณาจักร MC ตั้งอยู่ที่เมือง Denbigh ทางตอนเหนือของประเทศเวลส์
ที่มีสภาพแวดล้อมด้วยทัศนียภาพที่สวยงามท่ามกลางธรรมชาติเขียวขจี
• ชั้นเรียน Lower School (Year 7,8,9), Middle School (Year 10 & 11), Senior School (Year 12 & 13)
• สอนหลักสูตรที่น่าสนใจ GCSE, A-Level มีกิจกรรมให้เลือกทำหลังเลิกเรียน และทัศนศึกษาในวันหยุด
• นักเรียนมีชุดยูนิฟอร์ม และการเรียนการสอนกว่า 80% เรียนผ่านอุปกรณ์ที่ทันสมัย (Tablet) โดยใช้ของโรงเรียนแบบ Microsoft Associate Showcase School ที่โดดเด่น
• โรงเรียนแบบชายและหญิงเป็น โรงเรียนแบบไป-กลับและประจำ
• รองรับนักเรียนต่างชาติแบบ Boarding School ห้องแบบ Single & Double มีหอพัก 4 หลัง
• สิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ โรงยิม สนามฝึกขี่ม้า สระว่ายน้ำ สนามเทนนิส และสนามหญ้าขนาดใหญ่ที่สวยงาม
• บริการช่วยเหลือที่จำเป็นผู้ดูแลนักเรียน Guardianship Services, รถรับส่งสนามบิน Airport Pickup จากสนามบิน Liverpool John Lennon Airport, Birmingham International Airport and Manchester Airport

MCSchool
• Student Lower School (Year 7,8, & 9)

วิชาเรียนบังคับ: English, Mathematics, Biology, Chemistry, Physics, Geography, History, Religion and Politics, Spanish, Art, Music and Technology
• Student Middle School (Year 10 & 11)
สามารถเลือกเรียนวิชา: Drama, Economics, Business Studies, Computing, Geography, History, Religion & Philosophy, Art, Textiles, Graphics, Music, Spanish and Sport Science/PE
• Student Senior School (Year 12 & 13)
สามารถเลือกเรียนวิชา: English Language, English Literature, Mathematics, Physics, Biology, Chemistry, Drama, Economics, Business Studies, Computing, Geography, History, Religion & Philosophy, Art, Textiles, Graphics, Music, Spanish and Sport Science/ PE
• School Activities:
Music, Drama, Art, Cooking Class, Dance, Variety of Sports (Swimming, Tennis, Climbing Walls, Caving)

ตารางของการเรียนและกิจกรรมของนักเรียนโดยประมาณ

Daily Routine

ตัวอย่างช่วงเวลาเปิด – ปิดเทอม
MC_Term_Date

MCSchoolFees

Summer School (July, August, Early October)

Summer-school-Eshot

LINE_Linepop

วิธีการสมัครเรียน:

 • ส่งหน้าสำเนาหนังสือเดินทาง อายุเล่มไม่ต่ำกว่า 2 ปี 
 • ส่งใบเกรดเฉลี่ยผลการเรียนตัวปัจจุบัน 2 เทอมล่าสุด (กรณีนักเรียน) 
 • ส่งใบสมัครภาษาอังกฤษ (เลือกตามปีที่จะศึกษษต่อ) กรอกและเซ็นให้ครบถ้วน
  Lower School Icon_click | Middle School  Icon_click | Senior School Icon_click
 • ส่งสำเนาใบประชาชนของนักเรียนและผู้ปกครอง แจ้งเบอร์โทร, อีเมล์, และ line ติดต่อได้

ขั้นตอนการสมัครเรียน

 • แจ้งการสมัครมาได้ที่ LINE: iepstudyabroad หรือ EMIL: info@studyinter.com
 • เมื่อส่งใบสมัครพร้อมเอกสารทางการเรียนให้บริษัทแล้ว
 1. รอทางโรงเรียนตอบรับเพื่อแจ้งให้นักเรียนทราบ วัน / เวลา การวัดผลระดับภาษา
 2. นักเรียนต้องทำการทดสอบทำข้อสอบวิชาเลข และภาษาอังกฤษ เพื่อวัดผลก่อนเข้าเรียนจริง
  โดยจะส่งมาให้ทำที่ประเทศไทยผ่านเอเย่นต์ที่นักเรียนติดต่อสมัครเรียน
 3. นักเรียนต้องมีการทำ Skype Interview สัมภาษณ์กับทางโรงเรียนก่อนไปเรียนจริง
  โดยนักเรียนต้องทำการสมัคร Account Skype ของตัวเองไว้ด้วยเพื่อทดสอบสัมภาษณ์
  หมายเหยุ: เฉพาะเด็กเล็กจะสัมภาษณ์ผ่าน Skype Interview อย่างเดียว

ชำระค่าสมัครเรียนโดยโอนเงินเข้าบัญชีบริษัท IEP

 • kbank300x300 ธนาคารกสิกรไทย 
 • บัญชีออมทรัพย์
 • ชื่อบัญชี บริษัท International Education Promotions
 • เลขที่บัญชี 052-2-82675-8

* ส่งเอกสารหลักฐานการโอนเงินมาที่ Line: iepstudyabroad , โทรสาร 02 640 1813 หรือ E-mail: info@studyinter.com

:ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสารเพื่อขอวีซ่า:

บริษัท International Education Promotions (IEP)
133/14 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

LINEIcon : iepstudyabroad | Facebook IEP  www.facebook.com/iloveiep | instagram.com/iepstudyinter/  www.instagram.com/iepstudyinter

@QR CODE IEP   
LINEIEP