Statue Of Liberty USAข้อมูลทั่วไปประเทศสหรัฐอเมริกา
(United States of America)

ประเทศสหรัฐอเมริกามีเนื้อที่รวมกันประมาณ 378,695 ตารางไมล์ มีขนาดใหญ่กว่าประเทศไทยถึง 18 เท่า โดยมีประชากรประมาณ 300 ล้านคน

ภูมิประเทศประเทศอเมริกา
สหรัฐอเมริกา มีความหลากหลายในเรื่องของภูมิประเทศ ไม่ว่าจะเป็นป่าดงดิบ ทะเลทราย ภูเขา ที่ราบสูง และที่ลุ่ม สหรัฐอเมริกามีผืนแผ่นดินใหญ่เพราะมีพื้นที่ของรัฐติดต่อกันถึง 48 รัฐ จากทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตกใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง ทิศเหนือติดกับประเทศแคนาดา ทิศใต้ติดกับประเทศเม็กซิโกและอ่าวเม็กซิโก ทิศตะวันออกติดกับชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติค ทิศตะวันตกจรดชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก.

สหรัฐอเมริกาประกอบด้วยรัฐ ต่างๆ 50 รัฐ กับ 1 เขตการปกครอง
ได้แก่ วอชิงตัน ดีซี (Washington DC) ซึ่งเป็นเมืองหลวงของอเมริกา, โดยมีรัฐฮาวาย อยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก และรัฐอลาสก้า อยู่ทางตอนเหนือของประเทศแคนาดา รัฐอื่นๆ อีก 48 แห่ง. อเมริกายังมีเมืองที่มีชื่อเสียงมากมายและเป็นที่โดดเด่นในการเดินทางไปท่องเที่ยวและเรียนต่อต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นรัฐ California ที่มีเมืองดังๆอย่าง San Francisco, Los Angeles หรือฝั่ง Pennsylvania และ Massachusetts เป็นต้น.

ประเทศสหรัฐอเมริกา
มีสภาพภูมิอากาศครบทุกรูปแบบ ตั้งแต่อากาศร้อนแบบทะเลทราย 45 องศา จนถึงหิมะถล่ม หรือพายุทอร์นาโด

โดยมีทั้งหมด 4 ฤดู คือ
ฤดูหนาว เดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์
ฤดูใบไม้ผลิ เดือนมีนาคม – พฤษภาคม
ฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – สิงหาคม
ฤดูใบใม้ร่วง เดือนกันยายน – พฤศจิกายน

แถบตอนกลาง ของประเทศ จะมีความแตกต่างในด้านอากาศระหว่างฤดูร้อนและฤดูหนาวอย่างสิ้นเชิง
โดยจะมีอากาศหนาวสุดอยู่ใน เดือนมกราคม ส่วนร้อนสุดอยู่ใน เดือนกรกฎาคม
แถบตะวันออก อากาศในฤดูร้อนกับฤดูหนาวจะต่างกันอย่างชัดเจน แต่ไม่มากเท่ากับแถบตอนกลาง
แนวชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกและแถบตะวันตก อากาศในฤดูหนาวจะไม่เย็นจัดนัก แต่ในฤดูร้อนอากาศจะสูงเท่ากับแถบเส้นศูนย์สูตร.

มีการจัดแบ่งเวลาออกเป็น 4 โซน ดังนี้

 • Eastern Time Zone (EST) เวลาช้ากว่าประเทศไทย 12 ชั่วโมง
  ในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน จะมีการปรับเลื่อนเวลาเร็วขึ้น 1 ชั่วโมง เรียกว่า Daylight Saving Time ทำให้เวลาช้ากว่าประเทศไทยเพิ่มขึ้นเป็น 13 ชั่วโมง เมืองที่อยู่ในเขตนี้ ได้แก่ Boston, New York, Washington D.C., Miami, and Cleveland.
 • Central Time Zone (CTZ) เวลาช้ากว่าประเทศไทย 13 ชั่วโมง
  ในช่วง Daylight Saving Time เวลาช้ากว่าประเทศไทยเพิ่มขึ้นเป็น 14 ชั่วโมง เมืองที่อยู่ในเขตนี้ ได้แก่ Chicago, New Orleans
 • Mountain Time Zone (MTZ) เวลาช้ากว่าประเทศไทย 14 ชั่วโมง
  ในช่วง Daylight Saving Time เวลาช้ากว่าประเทศไทยเพิ่มขึ้นเป็น 14 ชั่วโมง เมืองที่อยู่ในเขตนี้ ได้แก่ Denver, Phoenix.
 • Pacific Time Zone (PTZ) เวลาช้ากว่าประเทศไทย 15 ชั่วโมง
  ในช่วง Daylight Saving Time เวลาช้ากว่าประเทศไทยเพิ่มขึ้นเป็น 16 ชั่วโมง เมืองที่อยู่ในเขตนี้ ได้แก่ San Francisco, Seattle, Hawaii.
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ได้รับการขนานนามว่าเป็นแหล่งรวมของประชากรที่มาจากหลากหลาย วัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็นชนพื้นเมืองดั้งเดิมคือ อินเดียนแดง หลังจากนั้นชาวอังกฤษ เนเธอร์แลนด์ เดินทางอพยพเข้ามาเพื่อแสวงหาโอกาส ปัจจุบันประเทศสหรัฐอเมริกามีประชากรขาวผิวขาวประมาณกว่า 75 % นอกจากนี้ยังมีชาวผิวดำที่ถูกนำมาจากทวีปแอฟริกาในฐานะทาส แต่เดิมคนดำจะอาศัยอยู่ทางตอนใต้ของประเทศ
แต่ปัจจุบันอาศัยกระจายอยู่ตามเมืองใหญ่ เช่น Washington D.C., Chicago โดยเฉพาะ New York ส่วนชาว Hispanic หรือพวกเชื้อสายสเปนซึ่งมีอยู่ประมาณ 13 % ยังมีชาวเอเชียหรือพวกเชื้อสายแถบหมู่เกาะแปซิฟิกประมาณ 4% รวมทั้งชนเชื้อสายญี่ปุ่นมากกว่า 1 ใน 3 อาศัยอยู่ใน Hawaii
ศาสนาชาวอเมริกัน
ชาวอเมริกันทุกคนมีเสรีภาพในการเลือกนับถือศาสนาตามความเชื่อของแต่ละบุคคล หรือจะไม่นับถือศาสนาอะไรเลยก็ได้
ซึ่งศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์มีประชากรนับถือมากที่สุด
เศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา
เป็นระบบเศรษฐกิจเสรี ประชาชนอเมริกันส่วนใหญ่อยู่ในระดับชนชั้นกลาง ประชากรรวยมากหรือจนมากจะมีจำนวนน้อย รัฐบาลจะมีบทบาทสำคัญในด้านเศรษฐกิจเหมือนกับทุกประเทศ คือรัฐบาลกลางสนับสนุนการพัฒนาการขนส่ง ให้บริการด้านไฟฟ้า และคำแนะนำทางวิทยาศาสตร์ต่อเกษตรกรและประกันราคาพืชขั้นต่ำสำหรับพืช เศรษฐกิจ ทำหน้าที่ในการตรวจสอบคุณภาพอาหารและยา ประกันเงินฝากและค้ำประกันเงินกู้ ส่งเสริมการศึกษา

ประเทศอเมริกา เป็นประเทศที่มีความอุดมสมบรูณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ มีพื้นที่ประเทศมากกว่า 1 ใน 3 ของประเทศเป็นป่าไม้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพาณิชย์และช่วยป้องกันน้ำท่วม นอกจากนี้ยังอุดมไปด้วยแร่ธาตุต่างๆ เช่น เหล็ก ถ่านหิน บ่อน้ำมัน แก๊สธรรมชาติ สังกะสี ทองแดง และเงิน.

ระบบการศึกษาประเทศสหรัฐอเมริกา
โรงเรียนอนุบาล
เริ่มเรียนตอนอายุ 3 ขวบ
โรงเรียนประถมศึกษา
เริ่มเมื่ออายุ 6 ขวบ เรียน Grade 1-Grade 6
โรงเรียนมัธยมศึกษา
เรียน Grade 7 และ Grade 8 หรือมัธยมศึกษาตอนต้น จะเรียกว่า Junior High School สำหรับ Grade 9-Grade 12 เป็นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย Senior High School เมื่อจบ Grade 12 นักเรียนจะมีอายุ 18 ปี ในระดับนี้นักเรียนจะเรียนวิชาพื้นฐาน ได้แก่ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และต้องเลือกเรียนภาษาต่างชาติ เช่น เยอรมัน สเปน หรือพลศึกษาด้วย
ระดับอุดมศึกษา
สถาบันระดับอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกามีมากกว่า 3,000 แห่ง ทั้งของรัฐและเอกชน โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้
วิทยาลัย 2 ปี หรือวิทยาลัยชุมชน จะมี 2 หลักสูตร ได้แก่

 1. Transfer Track เป็นหลักสูตรพื้นฐาน 2 ปีแรกของระดับปริญญาตรีซึ่งเป็นวิชาบังคับ จากนั้นโอนหน่วยกิตไปยังมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและเอกชน เพื่อเข้าเรียนต่อในปีที่ 3-4
 2. Terminal/Vocational Track เป็นหลักสูตรอนุปริญญาสายวิชาชีพ เมื่อเรียนจบ 2 ปีจะได้วุฒิ Associate Degree ในสาขาวิชาที่เลือก

วิทยาลัย (Collage)
เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี บางแห่งเปิดสอนปริญญาโทด้วย ซึ่งวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกามีศักดิ์และสิทธิเทียบเท่ามหาวิทยาลัยทุกประการ
มหาวิทยาลัย (University)
เปิดสอนระดับปริญญาตรี โท และเอก
สถาบันเทคโนโลยี (Institute)
เปิดสอนระดับปริญญาตรี โท และเอก โดยมุ่งเน้นในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การเข้ารับศึกษาต่อประเทศอเมริกา
นักเรียนไทยที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี นักศึกษาจะต้องมีผลสอบ TOEFL 500 ขึ้นไป
สำหรับปริญญาโท และเอก จะต้องมีผลสอบ TOEFL 550 ขึ้นไป
หากสมัครเรียน MBA จะต้องยื่นผลสอบ GMAT และในบางสาขา เช่น Communication, Engineering จะต้องยื่นผลสอบ GRE ด้วย

สำหรับปีการศึกษาจะแตกต่างกันในแต่ละรัฐ
> ระบบ Semester : ใน 1 ปีการศึกษาจะมี 2 semester และ 1 summer (เรียน Semester ละ 16 สัปดาห์)
– Fall Semester เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
– Spring Semester เดือนมกราคม – พฤษภาคม
– Summer Session เดือนมิถูนายน – สิงหาคม

> ระบบ Quarter : ใน 1 ปีการศึกษาจะประกอบด้วย 4 Quarter เรียน Quarter ละ 10 สัปดาห์
– Fall Quarter เดือนกันยายน – ธันวาคม
– Winter Quarter เดือนมกราคม – มีนาคม
– Spring Quarter เดือนเมษายน – มิถุนายน
– Summer Quarter เดือนมิถุนายน – สิงหาคม

> ระบบ Trimester
– First Trimester เดือนกันยายน – ธันวาคม
– Second Trimester เดือนมกราคม – เมษายน
– Third Trimester เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม

> ระบบ 4-1-4 เป็นระบบใหม่ : แบ่งเป็น 2 ภาคเรียน คั่นด้วยภาคเรียนสั้นๆ เรียกว่า Interim เพื่อให้นักศึกษาไปค้นคว้าด้วยตนเอง หรือออก Field Trip
– Fall Semester เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
– Interim เดือนมกราคม
– Spring Semester เดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม

การขอวีซ่าประเทศอเมริกา
สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ใช้ระบบการกรอกข้อมูลขอยื่นวีซ่าแบบ Online เท่านั้น และมีขั้นตอนการจองคิวนัดเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ โดยจะจองผ่านระบบของทางเว็บไซต์ของสถานทูต
ผู้ประสงค์ที่จะยื่นขอวีซ่าสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลบนเว็บไซต์และนัดหมายวันยื่นวีซ่าได้ที่ : http://www.ustraveldocs.com/th_th/

สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ IEP
เพื่อประสงค์จะขอวีซ่าเข้าประเทศอเมริกาได้ที่เบอร์ : 02 640 1410 -1
หรืออีเมล์มาที่ : info@studyinter.com
สถาบันการศึกษาที่แนะนำประเทศสหรัฐอเมริกา.

สนใจสมัครเรียนต่อประเทศสหรัฐอเมริกา:
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ IEP, โทร 02 640 1410 -1 หรือ
อีเมล์มาที่ : info@studyinter.com

เรื่องน่ารู้ประเทศสหรัฐอเมริกา :