Great Wall of Chinaข้อมูลประเทศจีน (China)

สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือประเทศจีน ถือได้ว่าเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ทั้งขนาดของพื้นที่และจำนวนประชากร ซึ่งประเทศจีนมีเนื้อที่ประมาณ 9,326,410 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรประมาณ 1.3 พันล้านคน
ประกอบด้วยเทือกเขาสูงร้อยละ 30 ที่ราบสูงร้อยละ 27 เป็นแอ่งและทะเลทรายร้อยละ 17 เนินเขาร้อยละ 8 และที่ราบร้อยละ 13 โดยมีที่ราบที่เหมาะสำหรับทำกสิกรรมเพียงร้อยละ 11
มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน 14 ประเทศได้แก่ ทิศเหนือ จรดรัสเซีย มองโกเลีย และเกาหลีเหนือ ทิศใต้ จรดเวียดนาม ลาว พม่า อินเดีย ภูฐานและเนปาล ทิศตะวันตก จรดปากีสถาน อัฟกานิสถาน เคอร์จิกิสถาน ทาจิกิสถาน และคาซัคสถาน.

ภูมิอากาศที่ประเทศจีน
ด้วยขนาดที่กว้างใหญ่ของประเทศ ทำให้มีสภาพภูมิอากาศของแต่ละภูมิภาคที่แตกต่างกันมาก ฤดูกาลแยกอย่างชัดเจน ซึ่งเป็นผลมาจากอิทธิพลของลมมรสุม โดยแบ่งเป็น 4 ฤดู คือ

 • ฤดูร้อน (ราวเดือนมิถุนายน – สิงหาคม)
 • ฤดูใบไม้ร่วง (ราวเดือนกันยายน – พฤศจิกายน)
 • ฤดูหนาว (ราวเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์)
 • ฤดูใบไม้ผลิ (ราวเดือนมีนาคม – พฤษภาคม)

เขตภาคกลางและตะวันออกเฉียงใต้ อากาศอบอุ่น ค่อนข้างอบอ้าว มีฝนตกชุก ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศแห้งแล้ง ภาคใต้ อากาศกึ่งเขตร้อน ฝนตกตลอดปี ฤดูร้อนยาวนาน อากาศร้อนอบอ้าว ฤดูหนาวสั้น อากาศเย็นสบาย ภาคตะวันออกเฉียงใต้มักเผชิญพายุใต้ฝุ่นในฤดูฝน ราวเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน

ประชากรในจีน
ประกอบด้วยชาวฮั่นถึง 91.9 % กระจายอยู่ในพื้นที่ทาง ตะวันออกเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ประเทศจีนยังมีชนกลุ่มน้อยถึง 55 ชนชาติโดย เช่น เผ่ามองโกล เผ่าเกาหลี เผ่าทิเบต เผ่าอูเกอ (ชนชาติที่อาศัยอยู่ในซินเกียง) รวมถึงเผ่าไต (อาศัยอยู่ในสิบสองปันนา) ซึ่งมี ประเพณีและวัฒนธรรมคล้ายคนไทย
การเมืองและการแบ่งเขตการปกครองประเทศจีน

 • มีเขตการปกครอง 28 มณฑล (Provinces) เช่น มณฑลกวางตุ้ง (Guangdong Sheng) มณฑลซานตง (Shandong Sheng) มณฑลเสฉวน (Sichuan Sheng) รวมทั้งไต้หวัน เป็นต้น
 • มี 5 เขตปกครองตนเอง (Autonomous regions) ได้แก่ มองโกเลียใน (Nei Menggu Zizhiqu) ซินเกียง (Xinjiang Weiwu’erzu Zizhiqu) ธิเบต (Xizhang Zizhiqu) กวางสี (Guangxi Zhuangzu Zizhiqu )และหนิงเซีย (Ningxia Huizu Zizhiqu)
 • มี 4 เทศบาลเมือง ( Municipalities) คือ มหานครปักกิ่ง (Beijing) มหานครเซี่ยงไฮ้ (Shanghai) มหานครเทียนสิน (Tianjin) และมหานครฉงชิ่ง (Chongqing)
 • มี 2 เขตปกครองพิเศษ (Special Administration regions) คือ ฮ่องกง และ มาเก๊า ตามหลักการหนึ่งประเทศสองระบบ

เขตปกครองระดับมณฑลและเขตปกครองตนเองทั้งหมดอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของรัฐบาลกลาง แต่เนื่องจากเขตปกครองตนเองนั้น ประชากรโดยส่วนมากเป็นชนกลุ่มน้อย จึงได้รับสิทธิในการบริหารงานภายในของตนโดยอยู่ภายใต้กรอบนโยบายของรัฐบาลกลาง รวมทั้งการมีอิสระในการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีและภาษาประจำกลุ่ม

ในอดีตจีนใช้รูปภาพแทนความหมายของสิ่งต่าง ๆ หรือที่เรียกว่าอักษรรูปภาพ ซึ่งตัวอักษรรูปภาพเหล่านี้ได้พัฒนามาเป็นตัวอักษรจีนในปัจจุบัน.
โดยตัวอักษรจีนในปัจจุบันแบ่งเป็นสองรูปแบบคือ ตัวอักษรอย่างง่าย (Chinese simplify character / Jian Ti Zi) และตัวอักษรดั้งเดิม (Chinese traditional character / Fan Ti Zi) ตัวอักษรอย่างง่ายถูกใช้ในจีนแผ่นดินใหญ่ ส่วนตัวอักษรดั้งเดิมยังถูกใช้ในไต้หวัน ฮ่องกง มาเก๊า เซี่ยงไฮ้และในหมู่ชาวจีนโพ้นทะเลรวมทั้งประเทศไทยในขณะด้วย

ในส่วนของภาษาพูด หลายคนคงสงสัยว่า ไปเรียนเมืองใดภาษาจึงได้มาตรฐานที่สุดด้วยความจริงที่ว่า เมืองจีนมีพื้นที่ขนาดใหญ่มาก และในแต่ละท้องถิ่นต่างมีภาษาหรือสำเนียงพูดเป็นของตนเอง เช่น “ลื้ออ้ายขื้อตี่ก๋อ อั๋วอ้ายขื้อตะลัก” นี่คือภาษาที่มักจะได้ยินจากคนไทยเชื้อสายจีนซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่นของเมืองซัวเถา (Shantou) ในมณฑลกวางตุ้ง ที่พวกเราคุ้นเคยซึ่งไม่สามารถใช้สื่อสารได้ในพื้นที่อื่น ๆ ของเมืองจีน ดังนั้นรัฐบาลกลางของจีน จึงได้กำหนดภาษาจีนกลาง (Putong Hua) ขึ้นมาเพื่อเป็นภาษากลางสำหรับสื่อสารกันทั่วประเทศ โดยทั่วไปคนทางภาคเหนือของจีนจะพูดภาษาจีนกลางได้ชัดเจนกว่า คนที่อาศัย อยุ่ทางภาคใต้

ดังนั้นถ้าคุณต้องการสื่อสารกับคนทั้งประเทศจีนแล้วก็จำเป็นต้องรู้จักภาษาจีนกลางเพราะเป็นภาษาที่ กลางมาตรฐานและเป็นภาษาราชการที่คนจีนส่วนใหญ่สามารถเข้าใจได้

ระบบการเรียนประเทศจีน
ระบบการศึกษาได้ถูกแบ่งออกเป็น 3 แขนง คือ การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาขั้นอุดมศึกษา และการศึกษาผู้ใหญ่ การศึกษาภาคบังคับตามกฎหมายของประเทศจีนกำหนดให้เด็กทุกคนต้องได้รับการศึกษาในระบบโรงเรียนเป็นเวลาอย่างน้อย 9 ปี
การศึกษาขั้นพื้นฐานในประเทศจีน
ได้รวมถึงการศึกษาระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
การศึกษาระดับอนุบาลใช้เวลาศึกษา 3 ปี ซึ่งเด็กจะเริ่มเข้าเรียนตั้งแต่อายุ 3 ขวบ ไปจนถึงเรียนจบระดับอนุบาลในอายุ 6 ขวบ หลังจากนั้นเด็กจะเริ่มเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาเรื่อยไปจนจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งเป็นการจบระดับการศึกษาภาคบังคับ โดยในหนึ่งปีการศึกษาได้ถูกแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา หลังจากนั้นเด็กผู้ซึ่งมีความประสงค์จะศึกษาต่อ จะต้องสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือจะเป็นการเข้าศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษา ซึ่งในระดับอาชีวศึกษาจะเป็นการใช้เวลาศึกษาทั้งสิ้น 2-4 ปี โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เด็กที่จบการศึกษาไปมีความรู้ทางเทคนิค การผลิต และการดำเนินงาน
การศึกษาในขั้นอุดมศึกษา
มีการแบ่งย่อยเป็นอนุปริญญาซึ่งใช้ระยะเวลาเรียน 2-3 ปี ในระดับปริญญาตรี 4 ปี (5 ปีในส่วนของคณะแพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์) ในระดับปริญญาโท 2-3 ปี และ ในระดับปริญญาเอก 3 ปี
การศึกษาขั้นอุดมศึกษาของประเทศจีนมีความหลากหลายในแต่ละสาขาวิชา ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาแบบมีวุฒิบัตรหรือแบบไม่มีวุฒิบัตร หรือการรวมรูปแบบการศึกษาของอนุปริญญา ปริญญาตรี และ ปริญญาโท เข้าไว้ด้วยกัน
การศึกษาผู้ใหญ่ของประเทศจีน
ส่วนการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพิ่มเติมจากการศึกษาในระบบโรงเรียนของการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาขั้นอุดมศึกษา การศึกษาผู้ใหญ่ขั้นต้นได้รวมถึงการให้การศึกษาเบื้องต้นแก่ผู้ใช้แรงงานในชนบทห่างไกล การศึกษาผู้ใหญ่ขั้นกลางได้รวมถึงการให้ศึกษาด้านวิชาชีพ อันได้แก่ ทีวี วิทยุ เสมียน ส่วนการศึกษาผู้ใหญ่ขั้นสูงได้รวมถึงการให้ศึกษาด้านวิชาชีพชั้นสูงเพิ่มเติมจากวิทยาลัย หรือ มหาวิทยาลัย
การยื่นขอวีซ่าสำหรับนักเรียน
วีซ่าเข้าประเทศจีนนั้น มี 4 แบบ คือ

 • แบบ Single คือ วีซ่าแบบครั้งเดียว เราจะสามารถเข้าไปเหยียบแผ่นดินเขาได้ครั้งเดียว
 • แบบ Double คือ เข้าได้ 2 ครั้ง
 • แบบ Mutiple/Half Year คือ เข้าออกกี่ครั้งก็ได้ ภายในเวลา 6 เดือน เริ่มนับตั้งแต่วันที่เราเข้าประเทศจีนครั้งแรก
 • แบบ Mutiple/One Year คือ เข้ากี่ครั้งก็ได้ภายในเวลา 1 ปี

เอกสารที่ใช้สำหรับยื่นขอวีซ่า

 • กรอกใบคำร้องขอวีซ่า
 • รูปถ่ายสี (พื้นหลังสีขาว) หน้าตรง 1 นิ้ว 1 ใบ
 • ตัวจริงใบตอบรับเข้าเรียนจากทางโรงเรียนหรือ มหาวิทยาลัย และสำเนา
 • หนังสือเดินทางตัวจริง ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนขึ้นไป
 • หลักฐานการเงิน
 • หลักฐานการทำงาน (กรณีทำงานแล้ว)
 • หลักฐานการเรียนที่จบมาเทอมล่าหรือผลการเรียนล่าสุด ถ้ากำลังศึกษาอยู่
 • หลักฐานอื่นๆ เพิ่มเติ่มถ้ามี เช่น ใบเปลี่ยน-ชื่อสกุล เป็นต้น

การยื่นขอวีซ่ามีระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่า แบ่งเป็น 3 ระยะตามนี้
1 วัน คือ ยื่นเอกสารตอนเช้าและรอรับคืนตอนบ่ายได้เลย
2-3วัน คือ มารับภายใน 2-3 วัน
4 วัน คือ ระยะที่รับตามปกติ แบบนี้จะราคาถูกที่สุด จะว่าไปแล้ว 2-3 วัน กับ 4 วัน ก็ต่างกันแค่วันเดียวเอง ถ้าไม่รีบก็ทำแบบระยะเวลาปกติดีกว่า

ค่าใช้จ่าย จะมีตามนี้ (โปรดตรวจสอบอีกครั้ง)
ประเภท 1 วัน 2 – 3 วัน 4 วัน
Single 2200 1800 1000
Double 3200 2800 2000
Half/Mutiple 4200 3800 3000
Year/Mutiple 5700 5300 4500

สถานที่ทำวีซ่า
สถานฑูตจีน 57 ถนนรัชดาภิเษก (ใกล้อาคารฟอร์จูน )
โทร. 0-2245-7043, 0-2245-7033, 0-2245-7036-7
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 11.30 น

เรื่องน่ารู้ประเทศจีน :