Contact us: 02 640 1410-1, 095 502 1892 info@studyinter.com

โปรแกรมเรียนภาษาต่างประเทศ ช่วงปิดเทอม
เฉพาะกลุ่มสำหรับโรงเรียนและคณะท่านอาจารย์
HeadPictures_Group_Study_Program_IEP1

โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษเฉพาะกลุ่ม (Group Study Aboard)

อีกหนึ่งบริการจาก IEP ที่พร้อมจัดโปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษที่ต่างประเทศให้กับโรงเรียน สถาบันการศึกษา
หน่วยงานราชการ หรือองค์กรเอกชนที่ต้องการส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้นักเรียน นักศึกษา หรือบุคลากรของตน
ผ่านประสบการณ์คอร์สเรียนภาษาอังกฤษและการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันกับเจ้าของภาษาโดยตรง

หากท่านต้องการให้นักเรียน นักศึกษา หรือบุคลากรในสังกัดได้เพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนและการใช้ภาษาอังกฤษ
แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรจะไปที่เมืองไหน สถาบันไหน ไปเมื่อไหร่ ฯลฯ ….IEP ช่วยท่านได้

ด้วยประสบการณ์การจัดโปรแกรม Study Tour ของ IEP ที่ได้รับการตอบรับอย่างดี เราจึงเชี่ยวชาญและพร้อมจัดโปรแกรมตามที่ท่านต้องการ

o  ออกแบบและจัดทำโปรแกรมที่มากด้วยคุณภาพ คุ้มค่าราคาและระยะเวลา
o เรียนภาษาอังกฤษในต่างแดนกับสถาบันภาษาชั้นนำที่เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์การสอนนักเรียนต่างชาติ
o เรียนรู้วิถีชีวิต แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับ Host Family
o เพิ่มพูนความรู้ เสริมสร้างทักษะภาษาผ่านสถานที่สำคัญของเมือง

• บริการจัดเตรียมเอกสารการเดินทาง
• บริการตั๋วเครื่องบิน
• แนะนำแนะแนวเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง
• มีเจ้าหน้าที่ IEP ให้บริการตลอดทริป

โปรแกรม Study tour ของ IEP
• Summer Course สำหรับโรงเรียนและมหาวิทยาลัย
• Communication + Business English Course สำหรับบุคลากรในหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ
• Teacher Training Courses in the UK  สำหรับนักศึกษาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์และบุคลากรทางการศึกษา

IEP พร้อมให้คำแนะนำและจัดโปรแกรมตามความต้องการท่าน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท International Education Promotions (IEP)
ที่อยู่ : 133/14 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร, 10400
โทรศัพท์: 02 640 1410 – 1 , 095 502 1892 | www.studyinter.com 
อีเมล์: info@www.studyinter.com | LINE ID LINEIcon : iepstudyabroad | Facebook IEP : www.facebook.com/iloveIEP

LINEIEP

สนุกกับประสบการณ์ เรียนต่อต่างประเทศ เรียนภาษาอังกฤษ
เรียนภาษาระยะสั้น – ระยะยาว ฝึกภาษาช่วงซัมเมอร์

@ International Education Promotions
IEPLOGOPARTNERSs