[เปิดรับสมัครเรียนตั้งแต่ 2 ขวบ]

โรงเรียนนานาชาติในเมืองไทย
Bromsgrove International School
(Thailand)
พิเศษ!!! เมื่อสมัครเรียนผ่านไออีพี
>> Discount5KText-GIF <<
บริการพาชมโรงเรียนก่อน โดยเจ้าหน้าที่ของสถาบัน
อ่านต่อกด…

Bbromsgrove_Iepstudyinter_Banner

School_BG_building2โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟประเทศไทย 
โรงเรียนบรอมส์โกรฟเป็นโรงเรียนของประเทศอังกฤษที่ก่อตั้งมานานกว่า 460 ปี จึงเน้นด้วยการศึกษาแบบ ”ระบบอังกฤษ” โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรที่เหมาะสม มีพื้นฐานมาจากหลักสูตร การศึกษาแห่งชาติ ประเทศอังกฤษ (English National Curriculum) และนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับการ เปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน นักเรียนจะได้เรียนหลักสูตร IGCSE, AS และ A-Level เพื่อสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ทั่วโลก

โรงเรียนยังผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ และกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงการได้รับการรับรองมาตรฐานจาก CIS และได้รับการรับรองให้เป็นศูนย์สอบระบบนานาชาติเคมบริดจ์ และเป็นสมาชิกของ International Schools Association of Thailand (ISAT), Boarding Schools Association (BSA), the Council of International Schools (CIS), the International Award for Young Learners และThe Federation of British International Schools in Asia (FOBISIA)

โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟมีด้วยกัน 2 ถึงวิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตรามคำแหง 164 เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ 2 ถึง 6 ปี (อนุบาล) และ วิทยาเขตสุวินทวงศ์ เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ 6 ถึง 18 ปี (ประถม – มัธยม) และทางโรงเรียนยังมีการจัดให้มีหอพักแบบเต็มเวลาและแบบรายสัปดาห์ สำหรับนักเรียนชายและหญิง ที่ มีอายุ 9-18 ปี เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนๆ และการใช้ชีวิตประจำวันด้วยตนเอง เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและเปิดประสบการณ์ใหม่ๆได้เต็มที่นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนทางด้าน วิชาการ และการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น.

 • เปิดรับนักเรียนแบบ Boarding School  สถานที่ใหม่ทันสมัย สะอาดและมีเพื้อนหลายชาติ

สนใจสมัครเรียนติดต่อ
โทร : 02640 1410-1 , 095 502 1892| อีเมล์ : info@studyinter.com
LINEIcon IEPSTUDYABROAD

     เข้าศึกษาที่โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟนั้นได้ประสบการณ์อะไรบ้าง

 • โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงก่อตั้งขึ้นที่ประเทศอังกฤษและก่อตั้งมายาวนานกว่าหลายร้อยปี
 • โรงเรียนอินเตอร์บรอมส์โกรฟได้รับการรับรองจาก กระทรวงศึกษาธิการ สมศ, CIS และศูนย์สอบระบบนานาชาติเคมบริดจ์
  ด้วยหลักสูตรการเรียนและการสอนที่มีคุณภาพ
 • นักเรียนจะได้เรียนรู้ด้วยระบบการศึกษาแบบ อังกฤษ ซึ่งเป็นผลดีสำหรับนักเรียนที่ต้องการเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศในอนาคต
  ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ที่ University of Oxford, London School of Economics ในอังกฤษ
  และมหาวิทยาลัยต่างๆที่มีชื่อเสียงของประเทศอเมริกา   
 • ระบบการสอนที่มีคุณภาพแบบอังกฤษ ฝึกให้นักเรียนได้กล้าคิดและกล้าแสดงออก เพื่อช่วยสร้างเสริมทักษะการแก้ปัญหาด้วยตัวเอง
  คุณครูผู้สอนจึงมีความสำคัญเป็นผู้ที่คอยช่วยกระตุ้นและ ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว โดยมีคุณครูเป็นศูนย์กลาง
 • ห้องเรียนที่มีจำนวนนักเรียนไม่เกิน 15 คน ทำให้คุณครูดีแลได้ทั่วถึง
 • มีห้องเรียนพิเศษอย่าง ห้องคอมพิวเตอร์, ห้องดนตรี, ห้องเต้นรำ, ห้องโถงสำหรับการแสดงเวที ห้องเรียนศิลปะ,
  ห้องสมุด, ห้องสำหรับเด็กเล็ก (Soft Play), ห้องแสดงบทบาทสมมติ (Roly Play) ห้อง Messy Play และสระว่ายน้ำในโรงเรียน
 • มีกิจกรรมพิเศษมากมาย เช่น วันลอยกระทง วันสงกรานต์ วันปีใหม่จีน ปีใหม่ไทย คริสมาสต์, อีสเตอร์ เป็นต้น
 • โรงเรียนมีความปลอดภัย มี รปภ ดูแล ตลอด 24 ชั่วโมง สภาพแวดล้อมโรงเรียนที่เหมาะสม มีพื้นที่สีเขียวอยู่รอบๆ
  บริเวณโรงเรียน มีบริการรถรับส่งนักเรียน
 • Boarding School ที่ใหม่และทันสมัย มีพื้นที่ให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมรวมกัน ห้องพักสะอาด ปลอดภัย มีเจ้าหน้าที่ดูแลนักเรียนตลอด 24 ชั่วโมง , นักเรียนมีความหลากหลายทางเชื้อชาติ การพักแบบ Boarding School จึงช่วยให้นักเรียนทุกคนได้ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในทุกๆ วัน.

ศึกษาต่ออนุบาล – มัธยม 
(รับสมัครตั้งแต่อายุ 2 ขวบ – 17 ปี)
สมัครเรียนกับโรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟประเทศไทย
สมัครเรียนกับโรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟประเทศอังกฤษ

LINEIEP

Facebook IEP : www.facebook.com/iloveIEP
instagram.com/iepstudyinter/ : www.instagram.com/iepstudyinter

Parnerts

Bromsgrove International School Thailand

Bromsgrove Boarding Student Life

ตารางการเข้าศึกษาในโรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟประเทศไทย

• EARLY YEARS
• 
PRIMARY
• 
SECONDARY

Bbromsgrove_Years_Classes-

: สมัครเรียนโรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ :
โทรศัพท์ : 02 640 1410 , 095 502 1892
LINE: iepstudyabroad | อีเมล์: info@studyinter.com

Pictures_Bromsrove

    BOARDING SCHOOL
Borading

    Boarding for students from 9-18 years old only
    Day Boarding – 7: 00 am to 7:00 pm
    Weekly Boarding – Monday to Friday
    Full Boarding – 24 hours / 7 days a week during term time
    Separate accommodation for boys and girls
    Windsor House for 92 boys
    Tudor House for 92 girls

 • Full wi-fi access
 • Common kitchen with cookers, ovens, microwave and refrigerators
 • Spacious bedroom accommodation organised into 2 beds (Years 10-13) , 3 (Years 7-9)
  and 4 beds (Primary School students)
 • En-suite toilet and shower for senior students
 • Common toilet and shower for students 9-14 years old
 • Full supervision by highly qualified staff
 • Supervised homework and tutoring system by teachers and support staff
 • Structured afternoon activities and sports
 • Full access to school facilities; library, ICT, medical centre, sports and recreation
 • A secure and safe environment with CCTV, public address system, fire alarm
 • Supervised weekend programme of activities including regular trips
 • Resident nurse
 • Full catering and laundry services

Welcome to Bromsgrove International Summer School
Summer Camp @ Bromsgrove School UK
(Departure June – July every year)

Summer-Camp-BG

ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่โปรแกรมซัมเมอร์ของโรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ
บรอมส์โกรฟเป็นโรงเรียนเอกชนที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของอังกฤษ
ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ. 1553 ตั้งอยู่ที่เมืองเบอร์มิงแฮมทางด้านตะวันตกของ
ประเทศอังกฤษ
เราภูมิใจที่จะเสนอโปรแกรมซัมเมอร์สำหรับปี 2015 เพื่อนักเรียนจะได้รับประสบการณ์อันล้ำค่า

พรอ้มทั้งมีโอกาสสร้างมิตรภาพกับนักเรียนอื่น ๆ จากหลายประเทศทั่วโลก อีกทั้งยังได้สัมผัสวิถีของ
โรงเรียนบอร์ดดิ้งแบบดั้งเดิมของอังกฤษด้วยตนเองอย่างแท้จริง!

สมัครเรียนซัมเมอร์  Bromsgrove International School UK
เปิดรับทุกปีของ ช่วงเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม
รับนักเรียนอายุ 10 ปีขึ้น

ติดตามข่าวสารได้ที่หน้า
PROMOTION IEP

เรียนต่อนานาชาติ, สมัครเรียนนานาชาติ, เรียนกับเพื่อนต่างชาติ, ซัมเมอร์นานาชาติ, หาโรงเรียนนานาชาติ, international school in Thailand